صندلی دنشجویی

صندلی دانشجویی مدل DULGیک صندلی با طراحی ساده وقیمت بسیار ارزان میباشد صندلی دانشجویی مدل DULGاز باکیفیت ترین مواد پلاستیکی ساخته شده است ودارای عمر بسیار طولانی میباشد . صندلی دانشجویی مدلDULGفضای کمی را اشغال میکند وقابلیت جابجایی ساده وآسان را دارد.صندلی پلاستیکی مدلDULGقابل تهیه در رنگهای مختلف وهم چنین قابلیت شستشو سریع وآسان را دارد. این صندلی قابل استفاده در مدارس ودانشگاه ها وسایر موسسات آموزشی وهم چنین قابل تولید برای محصلین دست چپ میباشد.