شناسایی روش دخالت اصول ارگونومی در طراحی صندلی(صندلی پلاستیکی , صندلی دانشجویی و ...) ضروری و پر از مزیت است.

اصول ارگونومی در تولید و طراحی صندلی دانشجویی

صندلی دانشجوی خواه ازنوع صندلی پلاستیکی باشد یا نباشد ابعاد صندلی دانشجویی باید حداکثر تناسب را با ابعاد آنتروپومتری جامعه آماری داشته باشد پس بدیهی است که ابعاد این صندلی پلاستیکی در کشور های مختلف بسته به آناتومی افراد جامعه  متفاوت است. حال سوال، اساسی این است که مناسب ترین ابعاد صندلی دانشجویی برای دانشجویان و دانش اموزان چقدر است؟ با استفاده از ابعاد آنتروپومتری دانشجویان ، نتایج نشان می دهد که دانشجویان بر روی صندلی دانشجویی بلندتر از حالت استاندارد می نشینند. اگر ارتفاع سطح دسته صندلی دانشجویی از سطح نشیمنگاه برابر ۲۰، ارتفاع سطح نشیمنگاه ۴۲، عمق سطح نشیمنگاه ۳۸، عرض سطح نشیمنگاه بیش از ۵۹ و ارتفاع پشتی صندلی ۳۵ سانتی متر باشد، تناسب این ابعاد با ابعاد آنتروپومتری به ترتیب تا ۳۲، ۴۹، ۴۹، بیش از ۵۹ و ۴۴ درصد بهبود می یابد.

 

اصول ارگونومی در طراحی و تولید صندلی اداری

صندلی اداری ارگونومیک در  مدل های مختلفی طراحی  میشوند. به گمان برخی افراد صندلی اداری ارگونومیک تنها یک ویژگی خاص از تجهیزات اداری است که مختص یک نوع خاص ازاین تجهیزات است اما این تصور کاملا اشتباه است. البته همیشه یک صندلی اداری ارگونومیک مناسب استفاده هر فرد نخواهد بود. باید توجه داشت بسته به نیاز و فضایی که قرار است از آن صندلی اداری استفاده شود، نسبت به خرید آن اقدام کرد.

یکی از مسائل مهمی که باید در محیط های کار مورد توجه قرار گیرد این است که باید شرایط محیط کار را به گونه ای فراهم کرد که فرد بتواند بدون آسیب دیدن در حین کار و یا بدون صدمات ناشی از محیط کار به کار خود بپردازد و برای او نیز بعد از ترک محل کار مشکلات روحی و جسمی به وجود نیاید. یکی از محیط هایی که باید در آن به اصول ارگونومی توجه شود محیط های اداری است زیرا در این محیط ها صندلی اداری استفاده می شود و اگر صندلی اداری آن محیط طبق اصول ارگونومی تولید نشده باشد کارمندان دچار کمر درد و پا درد خواهند شد.

طبق اصول ارگونومی صندلی اداری باید به گونه ای طراحی شود تا هر فرد بتواند آن را طبق نیاز خود تنظیم کند که برای مثال بتواند ارتفاع صندلی اداری را تنظیم کند و از دیگر مواردی که باید در طراحی صندلی اداری مورد توجه قرارا گیرد این است که صندلی اداری باید به گونه ای طراحی شود که بتوان پشتی ان و همچنین دسته های ان را تنظیم کرد.