استفاده از صندلی آموزشی و صندلی دانشجویی نمناسب  باعث ایجاد اثرات زیانبار در دانش آموزان و دانشجویان در محیط مدرسه و دانشگاه می‌شود، از قبیل: عدم تمرکز ذهنی، ایجاد خستگی، کاهش میزان یادگیری و به وجود آمدن ناراحتی‌های جسمانی

 

در طراحی صندلی تحریر و آموزشی نکاتی را می‌بایست رعایت کرد.

میز تحریر تاشو متصل به صندلی می تواند از جنس پلاستیک یا چوب باشد

صندلی تحریر برای پسران و دختران باید با ساختار بدن محصلین همخوانی داشته باشد. چون ترکیب استخوان‌بندی و ظاهر آنها در سنین مختلف با هم متفاوت است