در این بخش به معرفی صندلی اداری با دسته تاشو  که صندلی مناسب برای افراد سایز بزرگ و سنگین وزن که البته از نوع صندلی مدیریتی میباشند می پردازیم

در محصولات صندلی عرضه شده در بخش صنذلی مدیریتی دو محصول با دسته های تاشو وجود دارند این صندلی مدریت ها مدل های زیر میباشند

 

صندلی مدریتی DM 2016

صندلی مدریتی
صندلی مدریتی

 

صندلی مدیریتی DM 2015

صندلی مدیریتی
صندلی مدیریتی

 

 این صندلی مدیریت ها چون براحتی قابلیت تا شدن دسته را دارند برای افرادی که عرض بدن بزرگتر از افراد معمولی هستند بسیار مناسب هستند

اگر بدنبال صندلی هایی با عنواین زیر می گردید دو عدد صندلی بالا را پیشنهاد مینماییم البته ناگفته پیداست که این صندلی ها برای افراد عادی هم بسیار راحت و کار آمد هستند

صندلی افراد چاق

صندلی مناسب افراد سنگین وزن 

صندلی مناسب افراذ با استخوان بندی درشت